Teoretické školenie pilotov


Dňa 27.04.2013 sa na letisku Senica bude od 09:00 hod. konať teoretické školenie a preskúšanie pilotov vetroňov a letúňov pre výcvikový rok 2013. Absolvovanie školenia a úspešné absolvovanie preskúšania formou testu, v intervale jedenkrát ročne, je povinné pre všetkých držiteľov preukazov GPL, PPL a CPL.

Školenie bude pozostávať:
  • Letecké predpisy a smernice
  • Rozdelenie vzdušného priestoru
  • Núdzové postupy, metodika výcviku
  • Lietadlové príručky lietadiel prevádzkovaných v ZAK Senica
  • Rozbor LMU a incidentov v roku 2012
  • Teoretické preskúšanie /vyškrtanie testu/

Po školení a úspešnom preskúšaní sa bude pokračovať v brigáde s kombináciou výcvikového a športového lietania.