Ako nám darovať 2% z dane


Milí návštevníci stránok nášho aeroklubu a nadšenci leteckého športu. Radi by sme sa aj tento rok uchádzali o vašu priazeň v rozhodnutí neposlať všetky dane do štátnej kasy, ale využiť možnosť darovať nám 2% z vašich daní na rozvoj leteckého športu u nás. Možnosť darovania 2% z ročnej dane môžu využiť občania, podnikatelia aj firmy.

Kategória zamestnanci:
Darcom, ktorí patria do tejto skupiny, zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vyhotoví im na požiadanie Potvrdenie o zaplatení dane. Darcovia potom vyplnia tlačivo Vyhlásenie a spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručia tlačivá ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do 30.4.2022.


Právnické a fyzické osoby:
Darcov, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, poprosíme uviesť v tlačive daňového priznania v sekcii Oddiel VIII, nižšie uvedené údaje o aeroklube a vyplnené tlačivo doručili daňovému úradu podľa trvalého pobytu najneskôr do 31.3.2022.

  • ZÁHORÁCKY AEROKLUB SENICA
  • ŽELEZNIČNÁ 344/158, 905 01 SENICA
  • právna forma: OBČIANSKE ZDRUŹENIE
  • IČO: 31827942
  • č.účtu: 7237182/0200

Dôležité termíny:

  • Do 31.3.2022: Posledný termín pre podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami.
  • Do 30.4.2022: Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane, t.j. zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

  • VZHĽADOM NA COVID-19 JE MOŽNÉ POSUNÚŤ TIETO TERMÍNY. PRE VIAC INFO PROSÍM KONTAKTUJTE DAŇOVÝ ÚRAD.

Budeme vám vďační, ak sa rozhodnete venovať 2% daní z príjmov v prospech nášho aeroklubu. Rovnako vďační vám budeme, ak o možnosti venovať 2% v prospech nášho aeroklubu budete informovať Vašich priateľov, kolegov a známych.