Nové webstránky aeroklubu


Milí nadšenci leteckého športu. Dnešným dňom spúšťa Záhorácky aeroklub Senica do prevádzky svoje nové web stránky po zimnom výpadku zapríčinenom útokom škodlivého softvéru na starý web. Nové webstránky sú v kontinuálnom procese zmien a vývoja do cieľového stavu pokrývajúceho štandardné informačné potreby moderného aeroklubu. Aeroklub vám ďakuje za priazeň a želá vám úspešný deň Happy.